Kontorstolar:

Kinnarps kontorstolar er Europas mest selde!     Ergonomisk design og uslåeleg komfort! Med den nyaste teknologien kan du enkelt tilpasse kontorstolen til din kropp og dine behov. Kontorstolane kan leverast med valfritt ekstrautstyr for å oppfylle dei krav du har. Kinnarps kontorstolar for personleg velvære – kom innom og prøv i dag!

Logo miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Hellevang Kontorsystemer AS er Miljøfyrtårn I desember 2011 blei vi sertifisert som Miljøfyrtårn -bedrift. Miljøfyrtårn er eit norsk, offentleg sertifikat. Bedrifter  og verksemder som går gjennom ei miljøanalyse  og deretter oppfyller definerte bransjekrav,  sertifiserast som Miljøfyrtårn. I vårt arbeid med å bli sertifisert har vi gått gjennom alle våre rutinar innan HMT, innkjøp, avfall, energi  transport   med fokus på