Miljøfyrtårn

Hellevang Kontorsystemer AS er Miljøfyrtårn

Logo miljøfyrtårnI desember 2011 blei vi sertifisert som Miljøfyrtårn -bedrift.
Miljøfyrtårn er eit norsk, offentleg sertifikat. Bedrifter 
og verksemder som går gjennom ei miljøanalyse 
og deretter oppfyller definerte bransjekrav, 
sertifiserast som Miljøfyrtårn.

I vårt arbeid med å bli sertifisert har vi gått gjennom
alle våre rutinar innan HMT, innkjøp, avfall, energi 
transport   med fokus på at vi skal gjere dei 
mest miljøvenlege vala.
Kvart år vil vi utarbeide ein miljørapport som 
inkluderer ein handlingsplan for dei komande åra. 
Det sikrar oss eit fortsatt stort fokus på miljø.

 

Link til sertifikat Miljøfyrtårn Link til medlemsbevis Grønt Punkt Link til Klima og miljørapport